Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 6 de juliol de 2020, Sup. 185

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Modificació de l'Acord entre el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social del Regne d'Espanya i l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), per a la realització de projectes en les àrees temàtiques de reassentament, retorn voluntari assistit i reintegració, reubicació i integració, fet a Madrid el 20 d'agost de 2019.

  • Bescanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Costa Rica sobre el reconeixement recíproc i el bescanvi dels permisos de conducció nacionals, fet a Madrid el 26 de setembre i el 24 d'octubre de 2018.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 567/2020, de 16 de juny, pel qual s'estableixen determinades qualificacions professionals de la família professional activitats físiques i esportives, que s'inclouen en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifica el Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid