Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 22 de juliol de 2020, Sup. 199

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/667/2020, de 17 de juliol, per la qual es determina la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla dels recursos previstos a la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 2 de Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament.

  • Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'admissió als processos selectius i la liquidació de la taxa de drets d'examen.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid