Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 6 de agost de 2020, Sup. 212

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Reial decret 723/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la concessió directa de subvencions en matèria de cooperació internacional per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

  • Reial decret 724/2020, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de l'Oficina d'Interpretació de Llengües del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Reial decret 736/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la comptabilització de consums individuals en instal·lacions tèrmiques d'edificis.

  • Reial decret 737/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula el programa d'ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents i es regula la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

  • Llei 1/2020, de 24 de juliol, per la qual es modifica la Llei 2/2006, de 3 de maig, de la hisenda i del sector públic de la Comunitat de Castella i Lleó, amb l'objectiu de flexibilitzar el règim pressupostari davant situacions excepcionals d'emergència de salut pública.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid