Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 16 de setembre de 2020, Sup. 247

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/851/2020, de 14 de setembre, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid