Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 16 de setembre de 2020, Sup. 247

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/851/2020, de 14 de setembre, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Correcció d'errors del Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i es deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Correcció d'errors del Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) i s'acorda la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla.

  • Resolució de 10 de setembre de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixa el poder calorífic inferior de l'hulla, el fuel, el dièsel oil i el gasoil del primer i segon semestre de 2019 a aplicar en la liquidació de l'activitat de producció d'energia elèctrica en els territoris no peninsulars d'aquest exercici.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid