Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 4 de novembre de 2020, Sup. 291

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/1018/2020, de 23 d'octubre, per la qual es determinen, per a l'any 2019, els costos tipus aplicables als costos subvencionables que regula el Reial decret 552/2020, de 2 de juny, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies incloses a l'annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea, amb origen o destinació a les illes Canàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid