Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 24 de desembre de 2020, Sup. 335

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2017 al Codi internacional de dispositius de salvament (Codi IDS), adoptades a Londres el 15 de juny de 2017 mitjançant la Resolució MSC.425(98).

  • Correcció d'errors al Memoràndum d'entesa entre el Ministeri de Defensa del Regne d'Espanya i el Ministeri de Defensa de la República Portuguesa sobre la prestació de suport logístic mutu, fet a Madrid i Lisboa el 20 de juny i l'1 de setembre de 2020.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 1038/2020, de 24 de novembre, pel qual s'estableixen determinades qualificacions professionals de la família professional edificació i obra civil, que s'inclouen en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifiquen determinats reials decrets de qualificacions professionals de diverses famílies professionals.

  • Reial decret 1039/2020, de 24 de novembre, pel qual s'estableixen determinades qualificacions professionals de la família professional electricitat i electrònica, que s'inclouen en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifiquen determinats reials decrets de qualificacions professionals de diverses famílies professionals.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Resolució de 22 de desembre de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 22 de desembre de 2020, pel qual s'estableixen els termes i les condicions del quart i cinquè tram de la línia d'avals aprovada pel Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, amb la finalitat principal de finançar inversions de pimes i autònoms pertanyents al sector turístic, l'hostaleria i activitats connexes, i per reforçar els reavals concedits per la Companyia Espanyola de Refiançament, SME, Societat Anònima (CERSA).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid