Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 24 de desembre de 2020, Sup. 335

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 1038/2020, de 24 de novembre, pel qual s'estableixen determinades qualificacions professionals de la família professional edificació i obra civil, que s'inclouen en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifiquen determinats reials decrets de qualificacions professionals de diverses famílies professionals.

  • Reial decret 1039/2020, de 24 de novembre, pel qual s'estableixen determinades qualificacions professionals de la família professional electricitat i electrònica, que s'inclouen en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, i es modifiquen determinats reials decrets de qualificacions professionals de diverses famílies professionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid