Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 2 de maio de 2018, Núm. 106

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2016 ao anexo do Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres o 28 de outubro de 2016 mediante Resolución MEPC.277(70).

  • Corrección de erros das emendas ao Código técnico relativo ao control das emisións de óxidos de nitróxeno dos motores diésel mariños, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69). (Proba dos motores de gas e dos motores de combustible mixto).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid