Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 15 de maio de 2018, Núm. 118

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1319-2018, en relación coa disposición transitoria única, punto catro, número 2, da Lei foral 19/2017, do 27 de decembro, pola que se modifica a Lei foral 2/1995, do 10 de marzo, das facendas locais de Navarra, por posible vulneración do artigo 149.1.6ª CE.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2016 ao anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (convenio Marpol), adoptadas en Londres o 28 de outubro de 2016 mediante Resolución MEPC.278(70).

  • Corrección de erros do Convenio entre o Reino de España e a República Islámica de Mauritania sobre cooperación en materia de seguranza, feito ad referendum en Madrid o 26 de maio de 2015.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Real decreto 272/2018, do 11 de maio, polo que se regula a concesión directa de dúas subvencións á Universidade Politécnica de Madrid e ao Servizo de Saúde do Principado de Asturias, en materia de seguranza mineira.

  • Real decreto 273/2018, do 11 de maio, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid