Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 15 de maio de 2018, Núm. 118

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1319-2018, en relación coa disposición transitoria única, punto catro, número 2, da Lei foral 19/2017, do 27 de decembro, pola que se modifica a Lei foral 2/1995, do 10 de marzo, das facendas locais de Navarra, por posible vulneración do artigo 149.1.6ª CE.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid