Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 15 de maio de 2018, Núm. 118

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2016 ao anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (convenio Marpol), adoptadas en Londres o 28 de outubro de 2016 mediante Resolución MEPC.278(70).

  • Corrección de erros do Convenio entre o Reino de España e a República Islámica de Mauritania sobre cooperación en materia de seguranza, feito ad referendum en Madrid o 26 de maio de 2015.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid