Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 16 de outubro de 2018, Núm. 250

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 1270/2018, do 15 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 200/2000, do 11 de febreiro, polo que se aproba o regulamento técnico de control da produción e comercialización dos materiais de reprodución das plantas ornamentais, no relativo aos requisitos que deben cumprir os materiais de reprodución de determinados xéneros e especies de Palmae con respecto ao organismo nocivo Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid