Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 6 de decembro de 2018, Núm. 294

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei orgánica 2/2018, do 5 de decembro, para a modificación da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral, para garantir o dereito de sufraxio de todas as persoas con discapacidade.

  • Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

  • Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifican a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; a Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

  • Lei 10/2018, do 5 de decembro, sobre a transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde a demarcación hidrográfica dos ríos Tinto, Odiel e Piedras á demarcación hidrográfica do Guadalquivir.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid