Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 30 de marzo de 2019, Núm. 77

I. Disposicións xerais

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 216/2019, do 29 de marzo, polo que se aproba a lista de especies exóticas invasoras preocupantes para a rexión ultraperiférica das illas Canarias e polo que se modifica o Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras.

  • Real decreto 217/2019, do 29 de marzo, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Comunidade Autónoma de Canarias para abaratar aos agricultores o sobrecusto da desalga e da extracción de auga de pozos e de galerías para a rega agrícola en Canarias.

  • Resolución do 22 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publica a tarifa de último recurso de gas natural.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid