Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 1 de abril de 2019, Núm. 78

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Corrección de erros da Orde HAC/277/2019, do 4 de marzo, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto sobre o patrimonio, exercicio 2018, se determinan o lugar, forma e prazos de presentación destes, se establecen os procedementos de obtención, modificación, confirmación e presentación do borrador de declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas, se determinan as condicións xerais e o procedemento para a presentación de ambos por medios telemáticos ou telefónicos e pola que se modifica a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid