Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 10 de abril de 2019, Núm. 86

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 10/2019, do 29 de marzo, polo que se prorroga para 2019 o destino do superávit de comunidades autónomas e das entidades locais para investimentos financeiramente sustentables e se adoptan outras medidas en relación coas funcións do persoal das entidades locais con habilitación de carácter nacional.

  • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 6/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación.

  • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 7/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes en materia de vivenda e alugamento.

  • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 8/2019, do 8 de marzo, de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedade laboral na xornada de traballo.

  • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 9/2019, do 29 de marzo, polo que se modifica a Lei 14/1994, do 1 de xuño, pola que se regulan as empresas de traballo temporal, para a súa adaptación á actividade da estiba portuaria e se conclúe a adaptación legal do réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías.

  • Resolución do 3 de abril de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 5/2019, do 1 de marzo, polo que se adoptan medidas de continxencia ante a retirada do Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda do Norte da Unión Europea sen que se alcanzase o acordo previsto no artigo 50 do Tratado da Unión Europea.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid