Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 10 de abril de 2019, Núm. 86

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 162/2019, do 22 de marzo, polo que se desenvolve o índice de actualización das tarifas aeroportuarias de AENA S.M.E., S.A. (índice P), e se modifica o Real decreto 55/2017, do 3 de febreiro, polo que se desenvolve a Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española.

  • Real decreto 163/2019, do 22 de marzo, polo que se aproba a instrución técnica para a realización do control de produción dos formigóns fabricados en central.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid