Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 17 de abril de 2019, Núm. 92

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 239/2019, do 5 de abril, polo que se establecen as condicións para o desenvolvemento da actividade de pesca-turismo.

  • Real decreto 240/2019, do 5 de abril, polo que se modifica o Estatuto do Centro Español de Metroloxía, aprobado polo Real decreto 1342/2007, do 11 de outubro.

  • Corrección de erros da Orde PCI/383/2019, do 2 de abril, pola que se publica o Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 21 de marzo de 2019, relativo ao reforzo da gobernanza para a Axenda 2030.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid