Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 17 de abril de 2019, Núm. 92

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA E COOPERACIÓN

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Resolución do 11 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se corrixen erros na do 25 de marzo de 2019, pola que se amplía o anexo VII da do 14 de xaneiro de 2019, pola que se establecen medidas especiais de regulación de tráfico durante o ano 2019.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 239/2019, do 5 de abril, polo que se establecen as condicións para o desenvolvemento da actividade de pesca-turismo.

  • Real decreto 240/2019, do 5 de abril, polo que se modifica o Estatuto do Centro Español de Metroloxía, aprobado polo Real decreto 1342/2007, do 11 de outubro.

  • Corrección de erros da Orde PCI/383/2019, do 2 de abril, pola que se publica o Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 21 de marzo de 2019, relativo ao reforzo da gobernanza para a Axenda 2030.

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Corrección de erros do Real decreto 217/2019, do 29 de marzo, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Comunidade Autónoma de Canarias para abaratar aos agricultores o sobrecusto da desalga e da extracción de auga de pozos e de galerías para a rega agrícola en Canarias.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE LA RIOJA

COMUNIDADE DE MADRID

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid