Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 29 de abril de 2019, Núm. 102

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 302/2019, do 26 de abril, polo que se regula a compatibilidade da pensión contributiva de xubilación e a actividade de creación artística, en desenvolvemento da disposición derradeira segunda do Real decreto lei 26/2018, do 28 de decembro, polo que se aproban medidas de urxencia sobre a creación artística e a cinematografía.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid