Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 29 de abril de 2019, Núm. 102

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Orde HAC/481/2019, do 26 de marzo, pola que se aproban as normas para cubrir o documento administrativo electrónico interno e o modelo 525 "Documento de acompañamento de emerxencia interno", aplicables na circulación de produtos obxecto dos impostos especiais de fabricación no ámbito territorial interno.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 302/2019, do 26 de abril, polo que se regula a compatibilidade da pensión contributiva de xubilación e a actividade de creación artística, en desenvolvemento da disposición derradeira segunda do Real decreto lei 26/2018, do 28 de decembro, polo que se aproban medidas de urxencia sobre a creación artística e a cinematografía.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 309/2019, do 26 de abril, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 5/2019, do 15 de marzo, reguladora dos contratos de crédito inmobiliario e se adoptan outras medidas en materia financeira.

  • Real decreto 313/2019, do 26 de abril, polo que se modifica Real decreto 872/2017, do 29 de setembro, polo que se fixa a cadro de persoal da Garda Civil para o período 2017-2021.

MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA

  • Orde ECE/482/2019, do 26 de abril, pola que se modifican a Orde EHA/1718/2010, do 11 de xuño, de regulación e control da publicidade dos servizos e produtos bancarios, e a Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid