Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 6 de decembro de 2019, Núm. 293

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

  • Real decreto 716/2019, do 5 de decembro, polo que se modifican o Real decreto 773/2015, do 28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, e o Real decreto 700/1988, do 1 de xullo, sobre expedientes administrativos de responsabilidade contable derivados das infraccións previstas no título VII da Lei xeral orzamentaria.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid