Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 6 de decembro de 2019, Núm. 293

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Orde TMS/1175/2019, do 4 de decembro, pola que se ditan normas para a aplicación das medidas en materia laboral e de Seguridade Social previstas no Real decreto lei 11/2019, do 20 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados por temporais e outras situacións catastróficas.

  • Resolución do 29 de novembro de 2019, do organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Traballo e Seguridade Social, pola que se crean caixas pagadoras do organismo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid