Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 13 de maio de 2020, Núm. 134

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

  • Real decreto 478/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en ciberseguranza en contornos das tecnoloxías de operación e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 479/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en ciberseguranza en contornos das tecnoloxías da información e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 480/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en dixitalización do mantemento industrial e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 481/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en fabricación intelixente e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifican o Real decreto 93/2019, do 1 de marzo, e o Real decreto 94/2019, do 1 de marzo, polos que se establecen dous cursos de especialización e os aspectos básicos do currículo.

  • Real decreto 482/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en panadaría e bolaría artesanais e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifica o Real decreto 651/2017, do 23 de xuño, polo que se establece o título de técnico superior en Acondicionamento Físico e se fixan os aspectos básicos do currículo.

  • Resolución do 11 de maio de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se modifica o calendario do proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos e privados concertados que imparten o segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria e bacharelato nas cidades de Ceuta e Melilla, para o curso 2020/21, e se amplían instrucións.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid