Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 13 de maio de 2020, Núm. 134

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DO INTERIOR

 • Orde INT/407/2020, do 12 de maio, pola que se adoptan medidas para flexibilizar as restricións establecidas no ámbito das institucións penitenciarias ao abeiro do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E AXENDA URBANA

 • Real decreto 515/2020, do 12 de maio, polo que se regula o procedemento de certificación de provedores civís de servizos e funcións de xestión do tránsito aéreo e de navegación aérea e o seu control normativo.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL

 • Real decreto 478/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en ciberseguranza en contornos das tecnoloxías de operación e se fixan os aspectos básicos do currículo.

 • Real decreto 479/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en ciberseguranza en contornos das tecnoloxías da información e se fixan os aspectos básicos do currículo.

 • Real decreto 480/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en dixitalización do mantemento industrial e se fixan os aspectos básicos do currículo.

 • Real decreto 481/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en fabricación intelixente e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifican o Real decreto 93/2019, do 1 de marzo, e o Real decreto 94/2019, do 1 de marzo, polos que se establecen dous cursos de especialización e os aspectos básicos do currículo.

 • Real decreto 482/2020, do 7 de abril, polo que se establece o Curso de especialización en panadaría e bolaría artesanais e se fixan os aspectos básicos do currículo, e se modifica o Real decreto 651/2017, do 23 de xuño, polo que se establece o título de técnico superior en Acondicionamento Físico e se fixan os aspectos básicos do currículo.

 • Resolución do 11 de maio de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, pola que se modifica o calendario do proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos e privados concertados que imparten o segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria e bacharelato nas cidades de Ceuta e Melilla, para o curso 2020/21, e se amplían instrucións.

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

 • Resolución do 8 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 21 de abril de 2020, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

 • Resolución do 8 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 21 de abril de 2020, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

 • Resolución do 8 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 21 de abril de 2020, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid