Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 10 de gener de 2015, Sup. 9

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Reial Decret 1/2015, de 9 de gener, pel qual es modifiquen el Reial Decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i el Reial Decret 342/2012, de 10 de febrer, que desenrotlla l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació.

  • Resolució de 9 de gener de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid