Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 30 de gener de 2015, Sup. 26

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6424-2014, en relació amb l'article 22 de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat, per possible vulneració de l'article 149.1.30 de la Constitució.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6483-2014, en relació amb l'article 2.1 del Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, per possible vulneració dels articles 9.3 i 33 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 6860-2014, en relació amb l'article 65 bis.1 de la Llei de Cantàbria 2/2001, de 25 de juny, d'Ordenació Territorial i de Règim Urbanístic del Sòl de Cantàbria, afegit per l'article 1 de la Llei 4/2013, de 20 de juny, quan diu "ordes de demolició judicials", per possible vulneració dels articles 24.2, 117.3 i 149.1.6 de la Constitució.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid