Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 31 de març de 2015, Sup. 77

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

 • Llei Orgànica 2/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, en matèria de delictes de terrorisme.

 • Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat economicofinancera dels partits polítics, per la qual es modifiquen la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics i la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes.

 • Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

 • Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola.

 • Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

CORTS GENERALS

 • Resolució de 26 de març de 2015, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 2/2015, de 6 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent succeïts en els mesos de gener, febrer i març de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Orde HAP/538/2015, de 23 de març, per la qual es modifiquen: l'Orde d'1 de febrer de 1996, per la qual s'aprova la Instrucció d'Operatòria Comptable a seguir en l'execució del gasto de l'Estat; l'Orde d'1 de febrer de 1996, per la qual s'aproven els documents comptables a utilitzar per l'Administració General de l'Estat; l'Orde EHA/2045/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Institucional de l'Estat; i l'Orde EHA/3067/2011, de 8 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració General de l'Estat.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

 • Resolució de 27 de març de 2015, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d'últim recurs de gas natural, i es corregixen errors en la de 26 de desembre de 2014.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

COMUNITAT VALENCIANA

 • Decret 35/2015, de 27 de març, del Consell, de convocatòria d'eleccions a entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

 • Decret 4/2015, de 30 de març, del President de la Generalitat, de dissolució de les Corts i convocatòria d'eleccions a estes.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

COMUNITAT DE MADRID

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid