Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 4 de abril de 2015, Sup. 81

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Codi sobre nivells de soroll a bord dels barcos, adoptat a Londres el 30 de novembre de 2012 mitjançant la Resolució MSC.337(91).

  • Esmena a l'annex I del Protocol de 1999, al Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància relatiu a la reducció de l'acidificació, de l'eutrofització i de l'ozó de la troposfera, adoptada a Ginebra el 4 de maig de 2012.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid