Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 4 de abril de 2015, Sup. 81

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Codi sobre nivells de soroll a bord dels barcos, adoptat a Londres el 30 de novembre de 2012 mitjançant la Resolució MSC.337(91).

  • Esmena a l'annex I del Protocol de 1999, al Conveni de 1979 sobre contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància relatiu a la reducció de l'acidificació, de l'eutrofització i de l'ozó de la troposfera, adoptada a Ginebra el 4 de maig de 2012.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució d'1 d'abril de 2015, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid