Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 22 de abril de 2015, Sup. 96

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/699/2015, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos del Reial Decret 1619/2011, de 14 de novembre, pel qual s'establix el nou règim d'equivalències dels estudis i titulacions de ciències eclesiàstiques de nivell universitari respecte dels títols universitaris oficials espanyols, en compliment del que disposa l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu, de 3 de gener de 1979, sobre ensenyances i assumptes culturals.

MINISTERI D'ECONOMIA I COMPETITIVITAT

  • Orde ECC/700/2015, de 14 d'abril, per la qual s'acorda l'emissió, encunyació i posada en circulació de monedes de col·lecció de la III Sèrie de "Ciutats Espanyoles Patrimoni de la Humanitat".

  • Orde ECC/701/2015, de 14 d'abril, per la qual s'acorda l'emissió, encunyació i posada en circulació de monedes de col·lecció de la III Sèrie de "Tresors de Museus Espanyols".

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid