Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 2 de juliol de 2015, Sup. 157

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/1308/2015, de 8 de juny, per la qual es regulen les característiques i organització del nivell intermedi de les ensenyances de règim especial d'espanyol com a llengua estrangera de les escoles oficials d'idiomes de l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i s'establix el currículum respectiu.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid