Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 2 de juliol de 2015, Sup. 157

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional del Protocol de l'Acord d'estabilització i associació entre les comunitats europees i els seus estats membres, d'una banda, i l'Antiga República Iugoslava de Macedònia, d'una altra, per a tindre en compte l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 18 de juliol de 2014.

  • Aplicació provisional del Protocol de l'Acord de col·laboració i cooperació pel qual s'establix una col·laboració entre les comunitats europees i els seus estats membres, d'una banda, i la Federació de Rússia, d'una altra, per a tindre en compte l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 17 de desembre de 2014.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Orde ECD/1308/2015, de 8 de juny, per la qual es regulen les característiques i organització del nivell intermedi de les ensenyances de règim especial d'espanyol com a llengua estrangera de les escoles oficials d'idiomes de l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i s'establix el currículum respectiu.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 28 d'abril de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara contrari a dret, quant al còmput de la quantitat relativa als interessos corresponents al desajust temporal de 2012, l'article 2 de l'Orde IET/1491/2013, d'1 d'agost, per la qual es revisen els peatges d'accés d'energia elèctrica per a la seua aplicació a partir d'agost de 2013 i per la qual es revisen determinades tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial per al segon trimestre de 2013.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid