Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dijous 2 de juliol de 2015, Sup. 157

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 28 d'abril de 2015, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara contrari a dret, quant al còmput de la quantitat relativa als interessos corresponents al desajust temporal de 2012, l'article 2 de l'Orde IET/1491/2013, d'1 d'agost, per la qual es revisen els peatges d'accés d'energia elèctrica per a la seua aplicació a partir d'agost de 2013 i per la qual es revisen determinades tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial per al segon trimestre de 2013.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid