Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 3 de juliol de 2015, Sup. 158

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional del Protocol addicional de l'Acord de lliure comerç entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i la República de Corea, d'una altra, per a tindre en compte l'adhesió de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 25 de març de 2014.

  • Esmenes de 2012 a la Norma de rendiment dels revestiments protectors dels tancs de càrrega d'hidrocarburs dels petroliers per a crus (Resolució MSC.288(87), adoptades a Londres el 30 de novembre de 2012 mitjançant la Resolució MSC.342(91).

  • Esmenes de 2013 al Conveni Internacional per a la Seguretat de la Vida Humana en el Mar, 1974, esmenat, adoptades a Londres el 21 de juny de 2013 mitjançant la Resolució MSC.350(92).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid