Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 3 de juliol de 2015, Sup. 158

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual s'especifiquen els elements inclosos en els annexos de l'Orde HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'establixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels servicis prestats per les entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid