Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 11 de juliol de 2015, Sup. 165

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 637/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aplica a Espanya el Reglament d'execució (UE) núm. 2015/517, de la Comissió, de 26 de març de 2015, que modifica el Reglament (CE) núm. 595/2004, pel qual s'establixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1788/2003, del Consell, pel qual s'establix una taxa en el sector de la llet i dels productes lactis.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid