Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 24 de juliol de 2015, Sup. 176

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4051-2015, contra l'article 23.1 de la Llei 10/2014, d'1 d'octubre, d'ordenació minera de les Illes Balears.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4292-2015, contra els articles 1.1 c) i 21 a 30 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica de caràcter nuclear.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4315-2015, contra els articles 13, 14.1 i 6, 22.8, 23.3 i la disposició addicional tercera de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid