Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Divendres 24 de juliol de 2015, Sup. 176

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  • Resolució de 14 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, sobre el desenrotllament de la funció interventora en l'àmbit de la comprovació material de la inversió.

  • Resolució de 14 de juliol de 2015, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'habilita el pagament de determinades liquidacions practicades per l'Administració a través de la seu electrònica de l'Agència, per mitjà del sistema de firma no avançada amb clau d'accés en un registre previ (sistema Cl@ve PIN).

  • Resolució de 22 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servici de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid