Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 22 de setembre de 2015, Sup. 227

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei Orgànica 11/2015, de 21 de setembre, per a reforçar la protecció de les menors i les dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l'embaràs.

  • Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

  • Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid