Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimarts 22 de setembre de 2015, Sup. 227

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei Orgànica 11/2015, de 21 de setembre, per a reforçar la protecció de les menors i les dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l'embaràs.

  • Llei 33/2015, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

  • Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial Decret 836/2015, de 21 de setembre, pel qual es modifica el Reglament d'avaluacions i ascensos en les Forces Armades i sobre l'accés a la condició de militar de carrera de militars de tropa i marineria, aprovat pel Reial Decret 168/2009, de 13 de febrer.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Reial Decret 839/2015, de 21 de setembre, pel qual es modifica el Reial Decret 369/1999, de 5 de març, sobre termes i condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social dels ministres de culte de les esglésies pertanyents a la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid