Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 17 de octubre de 2015, Sup. 249

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

 • Llei Orgànica 15/2015, de 16 d'octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, per a l'execució de les resolucions del Tribunal Constitucional com a garantia de l'estat de dret.

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

 • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals.

 • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries.

 • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Agrònom.

 • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial de Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals.

 • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer de Mines.

 • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Forestal.

 • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Geòleg.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

 • Reial Decret 869/2015, de 2 d'octubre, pel qual es crea com a centre de referència nacional l'Institut Politècnic Maritimopesquer de l'Atlàntic de Vigo, en l'àrea professional Pesca i Navegació de la família professional Maritimopesquera, en l'àmbit de la formació professional.

 • Reial Decret 870/2015, de 2 d'octubre, pel qual es qualifiquen com a centres de referència nacional quatre centres nacionals de Formació Professional Ocupacional i es crea com a centre de referència nacional el Centre de Formació en Administració, Assegurances i Finances de Fuencarral, tots de la Comunitat de Madrid, en l'àmbit de la formació professional.

 • Reial Decret 874/2015, de 2 d'octubre, pel qual es crea com a centre de referència nacional el Centre Nacional de Formació en Noves Tecnologies de la Rioja, en l'àrea professional Sistemes i Telemàtica de la família professional Informàtica i Comunicacions, en l'àmbit de la formació professional.

 • Reial Decret 875/2015, de 2 d'octubre, pel qual es crea com a centre de referència nacional el Centre Integrat Escola Sanitària Tecnicoprofessional de Navarra, en l'àrea professional Serveis i Productes Sanitaris i en l'àrea professional Atenció Sanitària de la família professional de Sanitat, en l'àmbit de la formació professional.

 • Reial Decret 876/2015, de 2 d'octubre, pel qual es qualifiquen com a centres de referència nacional el Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Ciudad Real, en l'àrea professional Begudes i en l'àrea professional Olis i Greixos de la família professional Indústries Alimentàries, i el Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Guadalajara, en l'àrea professional Energia Elèctrica, en l'àrea professional Aigua i en l'àrea professional Gas de la família professional Energia i Aigua, en l'àmbit de la formació professional.

MINISTERI DE SANITAT, SERVICIS SOCIALS I IGUALTAT

COMUNITAT AUTÒNOMA DE GALÍCIA

 • Llei 11/2015, d'1 d'octubre, per la qual s'aprova una retribució de caràcter extraordinari en concepte de recuperació de la paga extraordinària de desembre de 2012 als empleats del sector públic autonòmic de Galícia.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

 • Llei 9/2015, de 24 de setembre, per la qual es concedeix un suplement de crèdit i per la qual s'autoritza al conseller d'Hisenda i Administració Pública la formalització d'operacions d'endeutament a llarg termini.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid