Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 17 de octubre de 2015, Sup. 249

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Mecanització i Construccions Rurals.

  • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries.

  • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Agrònom.

  • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial de Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en Indústries Forestals.

  • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer de Mines.

  • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Forestal.

  • Resolució d'1 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Universitària, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de setembre de 2015, pel qual es determina el nivell de correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol universitari oficial d'Enginyer Geòleg.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid