Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 24 de juny de 2017, Sup. 150

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Xile sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat, fet «ad referendum» a Madrid el 30 d'octubre de 2014.

  • Correcció d'errors a les Esmenes als annexos A i B de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2017) esmenat, adoptades a Ginebra l'1 d'octubre de 2016.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid