Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 27 de juny de 2017, Sup. 152

I. Disposicions generals

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

  • Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid