Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 27 de juny de 2017, Sup. 152

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Xipre sobre protecció recíproca d'informació classificada, fet a Madrid el 19 de gener de 2016.

  • Correcció d'errors de l'Instrument de ratificació del Protocol sobre avaluació ambiental estratègica al Conveni sobre l'avaluació de l'impacte en el medi ambient en un context transfronterer, fet a Kíev el 21 de maig de 2003.

  • Correcció d'errors de l'Esmena adoptada a Roma el 10 de juny de 2014 a l'annex IV del Conveni per a la creació d'una organització conjunta de cooperació en matèria d'armament (OCCAR), fet a Farnborough el 9 de setembre de 1998.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

  • Llei 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid