Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 4 de novembre de 2017, Sup. 268

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid