Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 4 de novembre de 2017, Sup. 268

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 956/2017, de 3 de novembre, pel qual s'estableixen el marc regulador d'ajudes a les organitzacions professionals del sector de la pesca i de l'aqüicultura, cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca, i les seves bases reguladores d'àmbit estatal, i pel qual es modifiquen el Reial decret 418/2015, de 29 de maig, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers, i el Reial decret 277/2016, de 24 de juny, pel qual es regulen les organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i l'aqüicultura.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid