Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 4 de novembre de 2017, Sup. 268

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/1062/2017, de 3 de novembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 3 de novembre de 2017, pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017 i s'adopten altres mesures en relació amb el procés electoral.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid